KADEKA

KADEKA

TỦ ƯỚP RƯỢU VANG KA143T

TỦ ƯỚP RƯỢU VANG KA143TKích thước:1800 (cao) x 590 (rộng) x 680 (sâu) (mm)

Giá: Liên hệ

TỦ ƯỚP RƯỢU VANG KA24WR

TỦ ƯỚP RƯỢU VANG KA24WRKích thước: 865 (cao) x 303 (rộng) x 601 (sâu) (mm)

Giá: Liên hệ

TỦ ƯỚP RƯỢU VANG KA39WR

TỦ ƯỚP RƯỢU VANG KA39WRKích thước: 840 (cao) x 490 (rộng) x 590 (sâu) (mm)

Giá: Liên hệ

TỦ ƯỚP RƯỢU VANG KA110WR

TỦ ƯỚP RƯỢU VANG KA110WRKích Thước: R x C x S: 595mm x 1392mm x 676mm

Giá: Liên hệ

TỦ ƯỚP RƯỢU VANG KSJ115EW

TỦ ƯỚP RƯỢU VANG KSJ115EWKích thước:500 (cao) x 450 (rộng) x 480 (sâu) (mm)

Giá: Liên hệ

TỦ ƯỚP RƯỢU VANG KSJ168EW

TỦ ƯỚP RƯỢU VANG KSJ168EWKích thước: 595mm (R) x 1764mm (C) x 676mm (S)

Giá: Liên hệ

TỦ ƯỚP RƯỢU VANG KS106TL/TR

TỦ ƯỚP RƯỢU VANG KS106TL/TRKích thước: 595mm (R) x 1200mm (C) x 685mm (S)

Giá: Liên hệ

TỦ ƯỚP RƯỢU VANG KA165T

TỦ ƯỚP RƯỢU VANG KA165TKích thước: R x C x S: 595mm x 1764mm x 676mm

Giá: Liên hệ

TỦ ƯỚP RƯỢU VANG KA45WR

TỦ ƯỚP RƯỢU VANG KA45WRKích thước: 820 (cao) x 595 (rộng) x 570 (sâu) (mm)

Giá: Liên hệ


Chat Zalo