Ly Rượu

Ly Rượu

Ly Rượu Vang Trắng Diva Schott Zwiesel

Ly Rượu Vang Trắng Diva Schott ZwieselChiều cao 230 mm Đường kính 73 mm Thể tích 302 ml

Giá: Liên hệ

Ly Rượu Mạnh-Martini Pure Schott Zwiesel

Ly Rượu Mạnh-Martini Pure Schott ZwieselCao 140 mm, Đường kinh 114 mm, dung tích 343 ml

Giá: Liên hệ

 Ly Rượu Vang Trắng Classico Schott Zwiesel

Ly Rượu Vang Trắng Classico Schott ZwieselCao 210 mm, Đường kính 75 mm, Dung tích 312ml

Giá: Liên hệ

Ly Rượu Vang Đỏ Classico Schott Zwiesel

Ly Rượu Vang Đỏ Classico Schott ZwieselCao 240 mm, đường kính 90 mm, dung tích 545 ml

Giá: Liên hệ

Ly Rượu Vang Sparkling Classico Schott Zwiesel

Ly Rượu Vang Sparkling Classico Schott ZwieselCao 242 mm, Đường kính 70 mm, Dung tích 210ml

Giá: Liên hệ

Ly Rượu Mạnh-Martini Classico Schott Zwiesel

Ly Rượu Mạnh-Martini Classico Schott ZwieselChiều cao 179 mm Đường kính 117 mm Thể tích 270 ml

Giá: Liên hệ

Ly Rượu Vang Đỏ Classico Schott Zwiesel

Ly Rượu Vang Đỏ Classico Schott ZwieselChiều cao 250 mm Đường kính 95 mm Thể tích 645 ml

Giá: Liên hệ

Ly Rượu Vang Đỏ Ocean

Ly Rượu Vang Đỏ Ocean V: 255 ml H: 190.5 mm W: 180g

Giá: Liên hệ

Ly Cocktail Ocean

Ly Cocktail Ocean 3 1⁄4 oz (95 ml) MD 82.5 mm / H 123 mm

Giá: Liên hệ

Ly Champagne Classic Ocean

Ly Champagne Classic Ocean6 1⁄2 oz (185 ml) MD 56 mm / H 190 mm

Giá: Liên hệ

Ly CLASSIC JUICE Ocean

Ly CLASSIC JUICE Ocean11 oz (310 ml) MD 70 mm / H 163 mm

Giá: Liên hệ

Ly Rượu Vang Đỏ Diva Schott Zwiesel

Ly Rượu Vang Đỏ Diva Schott ZwieselChiều cao 247 mm Đường kính 100 mm Thể tích 613 ml

Giá: Liên hệ

Ly Rượu Mạnh CLASSIC LIQUEUR Ocean

Ly Rượu Mạnh CLASSIC LIQUEUR Ocean1 oz (30 ml) MD 37 mm / H 100 mm

Giá: Liên hệ

Ly Rượu Vang Sparkling Diva Schott Zwiesel

Ly Rượu Vang Sparkling Diva Schott ZwieselChiều cao 253 mm Đường kính 72 mm Thể tích 259 ml

Giá: Liên hệ

Ly Rượu Vang Đỏ Diva Schott Zwiesel

Ly Rượu Vang Đỏ Diva Schott ZwieselChiều cao 275 mm Đường kính 99 mm Thể tích 800 ml

Giá: Liên hệ

Ly Rượu Vang Đỏ Diva Schott Zwiesel

Ly Rượu Vang Đỏ Diva Schott ZwieselChiều cao 248 mm Đường kính 116 mm Dung Tích 839 ml

Giá: Liên hệ


Chat Zalo